AZ RU EN

Xidmətlərimiz

Baca qazlarının analiz olunması.

Baca qazları ətraf mühiti maksimum dərəcədə çirkləndirən tərkibində karbon qazı olan maddələrdən ibarətdir.

Image

Baca qazları ətraf mühiti maksimum dərəcədə çirkləndirən tərkibində karbon qazı olan maddələrdən ibarətdir. Buna görə də baca ölçülməsi beynəlxalq standartlara və normalara uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Bacanın ölçülməsi qazın səmərəliliyini artırır, əlavə yanacaq qənaətini təmin edir. Sözsüz ki, bunun üçün baca qazının düzgün ölçülməsi vacib şərtdir. Məlum olduğu kimi, sürətli urbanizasiya və sənayeləşmə ətraf mühitə ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir. Havanı çirkləndirən çoxsaylı qazlar mövcuddur. Bunlardan O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx (NO və NO2) kimi qazları missal göstərmək olar. Havanın çirklənməsinə səbəb olan qazlara nəzarət etmək üçün baca ölçmə analizinin düzgün və yaxşı aparılmasının yadda saxlanılması vacib şərtdir.

Copyright 2021 Design & Developed By CodeMode Agency