AZ RU EN

Xidmətlərimiz

Qazanxana servisi (Təmiri)

Verilmiş parametrli isti su və ya buxarın alınması məqsədi ilə yanacağın kimyəvi enerjisinin istilik enerjisinə çevrilməsi məqsədilə nəzərdə tutulan qazanxana üçün avadanlıq kompleksi qazanxana qurğuları adlanır.

Image

Verilmiş parametrli isti su və ya buxarın alınması məqsədi ilə yanacağın kimyəvi enerjisinin istilik enerjisinə çevrilməsi məqsədilə nəzərdə tutulan qazanxana üçün avadanlıq kompleksi qazanxana qurğuları adlanır. Qazanxana qurğusu qazanxana aqreqatından, köməkçi mexanizm və qurğulardan ibarətdir. Qazanxana aqreqatına odluq qurğu, barabanlı boru sistemi, buxar qızdırıcısı, su ekonomayzeri, hava qızdırıcısı, həmçinin xidmət göstərmək üçün pilləkənli və körpülü karkas, hörgü, qaz çıxışı borusu və armaturlar daxildir. Qazanxana qurğularının quraşdırma və işə salma proseslərini, həmçinin təmir işlərini həyata keçiririk

Copyright 2021 Design & Developed By CodeMode Agency